Vrouwenmantel

Uit Wildpluk wiki

Vrouwenmantel

Alchemilla is een plant uit de rozenfamilie (Rosaceae) met prachtig gevormde bladeren. Ze zijn geplooid als een wijdvallende vrouwenmantel. Van vrouwenmantel zijn in Nederland zeker acht verschillende soorten bekend, waarvan er zeven heel weinig in het wild voorkomen. Fraaie vrouwenmantel (Alchemilla mollis) is de enige algemene soort.

Kenmerken en voorkomen

Deze overblijvende plant heeft groengele bloemschermen. De bloemen bestaan uit vier groengele kelkbladen, vier bijkelkbladen, vier meeldraden en een stamper. Kroonbladen ontbreken. Ze bloeien van april tot in de herfst. Er is meestal geen stuifmeel maar er worden wel vruchten gevormd. Dit heet een apomictische voortplanting. Daarom zijn alle vrouwenmantels bastaarden die weinig van elkaar verschillen.

Het geplooide blad is handvormig met gekartelde randen. Dauw en regendruppels blijven erop liggen. De houtige wortelstok kruipt deels boven de grond.

Fraaie vrouwenmantel is van oorsprong een tuinplant die overal verwilderd is te vinden. De soort houdt van beschaduwde, vochtige plekken. Vooral in de oudere gedeeltes van steden heeft hij zich sterk vermeerderd en is door dump vermeerderd in plantsoenen en op braakliggende terreinen.

Gebruikstoepassingen

Vrouwenmantel brengt verlichting bij menstruatiepijnen en in de overgang.

Van de bladeren, al dan niet gedroogd, is thee te trekken. Deze werkt verzachtend na het trekken van een kies. Spoel er dan enkele keren per dag mee.

De jonge bladeren kunnen gegeten worden als groente.

Leuke weetjes

Er zijn bakerpraatjes in omloop dat het drinken van vrouwenmantelthee helpt bij het opwekken van de weeën. Anderen waarschuwen juist voor het gebruik ervan tijdens de zwangerschap.

De naam Alchemilla vulgaris werd als verzamelnaam gebruikt om allerlei soorten vrouwenmantel mee aan te duiden. In de Heukels-flora worden de verschillende soorten apart benoemd. Ze hebben soms slechts kleine verschillen.


Verzamelen: mei-september

Mei en juni blad als groente.

Juli t/m september thee van blad.