Riet

Uit Wildpluk wiki

Phragmites australis is een van de meest voorkomende grassen in ons land. De oevers van allerlei wateren zijn omzoomd met dit taaie gewas. Tot in augustus blijft het doorgroeien totdat de stengels wel 2 meter hoog zijn.

Kenmerken en voorkomen

Riet is algemeen bekend. Het torent hoog boven alles uit met zijn blauwgrijze bladeren die wel een halve meter lang kunnen worden. Ze hebben scherpe randen waaraan je je handen kunt openhalen. De pluimen zijn paars-bruin en waaien met de wind mee, net als het blad. Pas in de winter is het zaad rijp en wordt het door de wind verspreid. Iedere pluim bevat duizenden zaden. Toch is dat niet de belangrijkste wijze van voortplanten. Veel meer vermeerderen de planten zich door middel van wortelstokken die onder of boven de grond meters lang kunnen worden.

Riet is van andere hoge grassen te onderscheiden omdat het geen tongetje heeft maar een rij stijve haren.

In de winter sterven alle bovengrondse delen af. Ze blijven nog heel lang staan. Zelfs in gedroogde vorm zijn de luchtkanalen in gebruik om de ondergrondse wortelstokken van zuurstof te voorzien. Anders zou het riet verdrinken.

Riet kan in vrijwel ieder water groeien behalve in puur zeewater. Op den duur zal het zorgen voor verlanding samen met lisdodde en andere oeverplanten.

Gebruikstoepassingen

Riet is een zeer veelzijdige gebruiksplant. Als je op jonge wortels kauwt, komt er een zoete smaak los. Ze zijn ook als groenten te koken.

Het wordt al heel lang als dakbedekking toegepast, het is warm en waterdicht. Rietmatten worden op de duinen geplaatst als kustbescherming. Ook op rivierdijken beschermt het tegen al te wild water. Bloembollentelers leggen het op de bollen.

Bij het droogleggen van de Flevopolders werd riet geplant dat zo meehielp aan een versnelde drooglegging. Ook werd voorkomen dat zich teveel ongewenste omkruiden zouden uitzaaien. Het kostte later wel moeite om het vrijgekomen land bouwrijp te maken. Een achtergebleven rietwortel loopt tussen de landbouwgewassen gemakkelijk uit.

Leuke weetjes

Elk blad heeft halverwege een kartel. Dat wordt de duivelsbeet genoemd. Deze inkeping ontstaat op de plaats waar het blad tegen een knoop van de stengel gedrukt zat voordat het zich uitrolde.

In rietkragen zijn veel vogelsoorten te vinden als blauwborst, rietzanger, karekiet en de rietgors. De maag van baardmannetjes is in de winter gespecialiseerd in het verteren van de rietzaden.


  • Wortel te gebruiken als groente

Verzamelen: hele jaar door


  • Jonge stengel om op te kauwen

Verzamelen: mei-juli